preloader

Actiuni posesor, legile fondului funciar

Caninetul de Avocatura Cristina Radu, din Craiova, detine o vasta experienta in formularea actiunilor de revendicare imobiliara, fiind cel mai specific mijloc juridic de aparare a dreptului de proprietate, deoarece reprezinta o posibilitate a proprietarului de a-si recupera bunul de la cel care il detine fara drept.

Actiunea in revendicare imobiliara este mijlocul legal prin care reclamantul (detinatorul) dreptului de proprietate asupra unui anumit imobil, solicita instantei sa recunoasca acest drept si in consecinta, sa oblige paratul (non-proprietar) sa restituie bunul respectiv.

Codul civil nu defineste actiunea in revendicare, dar prevede ca proprietarul unui bun are dreptul sa o revendice de la posesor, sau de la o alta persoana care o detine fara drept.

Reclamantul din cerere trebuie sa dovedeasca, in toate cazurile, ca este proprietarul bunului revendicat si ca paratul detine posesiunea ilegitima a acestuia.

Prin urmare, nu este suficient ca reclamantul singur sa sustina ca paratul a detinut in mod ilegal bunul revendicat.

Regula generala stabilita de Codul civil este ca dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in cartea funciara se face cu extrasul din acest registru.

Actiunea in revendicare imobiliara este imprescriptibila (adica poate fi depusa oricand in instanta), cu exceptia cazului in care legea prevede altfel si se depune la instanta in a carei raza teritoriala se afla bunul revendicat.

In citatie, reclamantul trebuie sa arate ca este proprietarul bunului revendicat si eventual, sa specifice modul in care a dobandit acest bun, precum si titlul pe baza caruia il detine. In acelasi timp, reclamantul trebuie sa arate ca paratul ocupa fara drept bunurile imobile in litigiu, in sensul ca nu detine niciun titlu asupra acestuia.

In dovedirea, sau combaterea actiunii, partile pot solicita administrarea probelor: documente (de exemplu, acte de proprietate asupra cladirii pretinse), interogatoriu, expertiza tehnica judiciara topo-cadastrala pentru identificarea cladirii, etc.